Skip to main content
Slide 2
Wij hanteren de
Metaalunie
voorwaarden

Dagelijks werken aan een betere en betrouwbare organisatie.

Vernie Metaalbewerkingen - Metaal Unie Voorwaarden
Image is not available
Slide 2
Wij hanteren de
Metaalunie
voorwaarden

Dagelijks werken aan een betere en betrouwbare organisatie.

Vernie Metaalbewerkingen - Metaal Unie Voorwaarden
Image is not available

Metaalunie Voorwaarden

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

© Koninklijke Metaalunie

Download onze Metaalunievoorwaarden: