Skip to main content

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

© Koninklijke Metaalunie

Download onze Metaalunievoorwaarden:
Download Metaalunievoorwaarden Nederlands
Download Metaalunievoorwaarden Engels
Download Metaalunievoorwaarden Duits